Oppussingen
Vi startet oppussingen av lokalene i begynnelsen av november 06. Lokalene måtte ryddes og dette ble gjort på dugnad av oss. Elever fra Vargstad
Videregående skole har stått for malingen og alt snekkerarbeide i lokalene. På ca. 240m2 med lyse og trivelige lokaler skal 15 andelshavere ha hvert sitt byggebord. Offisiell åpning av lokalene var 08.12.2006. Åpningen ble markert med et forspill i lokalene før klubbens tradisjonelle julebord.
Finnes det finere byggelokaler rundt i Norges modellflyklubber?

                               

                   

Større bilder