Kaffekroken
Kaffekroken er en av de mest populære stedene i byggelokalet. Her går praten løst, her diskuteres alt fra verdenssamfunnet til
de nyeste modellflyene som er å få kjøpt.
I kaffekroken er det installert kaffetrakter, tv og PC med Aerofly Professional simulator.

Bilder fra kaffekroken:
                   
                                    10.12.2006                 10.12.2006                   10.12.2006                  10.12.2006                                        
Større bilder