Info
Når det ble klart høsten 2006 at vi kom til å miste "byggekjellern" fra 31.12.2006 gikk en del av oss sammen for å fremskaffe nye lokaler. Etter hvert kom vi over et lokale i Løkkegaten 9 som  kunne egne seg til vårt formål. De gamle lokalene var på ca. 90 m2 og de nye er på ca. 240 m2. Kostnadene for de nye lokalene ble vesentlig høyere enn ved de gamle lokalene, og det ble fort klart at vi måtte øke antall deltakere for å få det til å gå opp økonomisk. Interessen for å ha ett byggelokale er så stor at det ikke bød på problemer med å fylle opp med det antallet vi ønsket. Vi har i dag faktisk venteliste på å få plass i byggelokalet. Det stilles ingen andre krav enn at du må være medlem i Lillehammer Modellflyklubb for å kunne søke om plass i byggelokalet. Søknadsskjema kan hentes i byggelokalet eller hos Impx AS.
Byggelokalet er organisert som ett andelslag og har et eget husstyre. Husstyret sin oppgave er å organisere og forvalte andelshaverne sine interesser.
Som alle andre andelslag har vi også noen lover og regler som må følges. Husstyret består pr. i dag av leder Stein Ole Haugen, kasserer John Hustad og sekretær Geir A. Granheim.